top of page
Työnohjaus

Työnohjaus on useamman kerran sarja dialogisia keskusteluja 2-4 viikon välein.

Keskustelussa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä. Yhden keskustelun kesto on 60-90 minuuttia.

Työnohjausprosessi jäsentää työtä ja siihen liittyviä rooleja, tunteita ja kokemuksia.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle.

Se sopii kaikenlaisille ammattilaisille ja erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta.

Hyötyisitkö sinä työnohjauksesta?

hyötyistikö työnohjaujsesta.jpg
Esihenkilö- ja työyhteisövalmennukset

Valmennuksen tavoitteena on löytää oivalluksia omaan työhön erilaisten osallistavien tehtävien kautta.

Valmennuksen tavoitteet ja toteutus suunnitellaan tilaajan tarpeiden ja toiveiden pohjalle.

Valmennukset voivat sisältää räätälöityjä alustuksia, ryhmäkeskusteluja sekä niihin liittyviä ennakko- ja havainnointitehtäviä.

 

​Esihenkilö- ja tiimivalmennukset räätälöidään tarpeen mukaan.

RMP-Motivaatiotesti

Reiss Motivation Profile® -profiili sisältää henkilökohtaisen RMP-profiilin ja motivaatiokeskustelun 60-90 min

sekä laajan kirjallisen raportin. Hinta 320€ sisältää alv:n.

Reiss Motivation Profile® -profiili lisää itsetuntemusta, sillä sen avulla voi tunnistaa itseään motivoivia asioita ja omia arvojaan.

RMP:n avulla voi löytää myös omiin motiiveihin liittyviä luontaisia vahvuuksia

hyödynnettäväksi esim. koulutus- tai työvaihtoehtoja pohtiessaan.

RMP-profiilin voivat tehdä kaikki vähintään 12-vuotiaat ja se tapahtuu vastaamalla verkossa 128 väittämään.

Vastaaminen vie aikaa keskimäärin 15 - 20 minuuttia, jonka jälkeen

tulokset käydään läpi motivoivassa sparrauskeskustelussa

sertifioidun RMP Motivaatiovalmentajan kanssa

- etänä tai kasvokkain.

Mikä on RMP-motivaatioprofiili?

HYVINVOINTIA JA ENERGIAA MOTIVAATIOYMMÄRRYKSELLÄ

Elämäämme määrittävät 16 perustarvetta eli motiivia. Ne ovat aines, josta meidät on tehty ja joka antaa tarkoituksen ja merkityksen olemassaolollemme. Kaikilla on nämä 16 perustarvetta, mutta yksilöt asettavat ne erilaiseen tärkeysjärjestykseen. Sitä, millaiseen tärkeysjärjestykseen yksilö asettaa 16 perustarvetta, kutsutaan Reiss Motivation Profile® -profiiliksi (engl. Reiss Motivation Profile®), lyhyesti RMP.

 

RMP-profiili on tieteellinen, moderni ja yksilöllinen tapa kartoittaa ihmisen sisäistä motivaatiota. Toisin kuin monet muut persoonallisuusarvioinnit, RMP ei luokittele vaan käsittää ihmisen arvo- ja motiivirakenteet sekä perustarpeet.

 

Jokainen motivaatioprofiili on yksilöllinen kuin sormenjälki. Se kertoo ihmisen persoonallisuuspiirteistä ja ydinarvoista.

 

Suomen Motivaatiotalo Oy kouluttaa ja sertifioi ainoana toimijana Suomessa RMP Motivaatiovalmentajia.

Anne Koski on sertifioitu RMP Motivaatiovalmentaja.

 

“Kun tiedät, mikä sinua todella motivoi, voit muuttaa elämäsi haluamaasi suuntaan.”

Steven Reiss, The Normal Personality, Cambridge University Press 2008

Työnohjaus
Esihenkilö- ja työyhteisövalmennukset
RMP-Motivaatovalmennus
Flower Blossoms

”Ymmärrän oman ainutlaatuisuuteni

ja sen, missä asioissa ja miten eroan muista”

bottom of page