Työnohjaus

Työnohjaus on useamman kerran sarja dialogisia keskusteluja 2-4 viikon välein.

Keskustelussa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään omaa työtä. Yhden keskustelun kesto on 60-90 minuuttia.

Työnohjausprosessi jäsentää työtä ja siihen liittyviä rooleja, tunteita ja kokemuksia.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi koulutetun työnohjaajan avulla.

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle.

Se sopii kaikenlaisille ammattilaisille ja erilaisille organisaatioille toimialasta riippumatta.

Esihenkilö- ja työyhteisövalmennukset

Valmennuksen tavoitteena on löytää oivalluksia omaan työhön erilaisten osallistavien tehtävien kautta.

Valmennuksen tavoitteet ja toteutus suunnitellaan tilaajan tarpeiden ja toiveiden pohjalle.

Valmennukset voivat sisältää räätälöityjä alustuksia, ryhmäkeskusteluja sekä niihin liittyviä ennakko- ja havainnointitehtäviä.

 

​Esihenkilö- ja tiimivalmennukset räätälöidään tarpeen mukaan.

RMP-Motivaatiotesti

Reiss Motivaatioprofiili (RMP) sisältää henkilökohtaisen yksilöprofiilin ja motivaatiokeskustelun 60-90 min

sekä laajan kirjallisen raportin. Hinta 320€ sisältää alv:n.

Reiss Motivaatioprofiili lisää itsetuntemusta, sillä sen avulla voi tunnistaa itseään motivoivia asioita ja omia arvojaan.

RMP:n avulla voi löytää myös omiin motiiveihin liittyviä luontaisia vahvuuksia

hyödynnettäväksi esim. koulutus- tai työvaihtoehtoja pohtiessaan.

RMP:n voivat tehdä kaikki vähintään 12-vuotiaat ja se tapahtuu vastaamalla verkossa 128 väittämään.

Vastaaminen vie aikaa keskimäärin 15 - 20 minuuttia, jonka jälkeen

tulokset käydään läpi motivoivassa sparrauskeskustelussa

sertifioidun RMP Motivaatiovalmentajan kanssa

- etänä tai kasvokkain.

 
 
 
Flower Blossoms

”Ymmärrän oman ainutlaatuisuuteni

ja sen, missä asioissa ja miten eroan muista”